Så resonerar föreningsstyrelsen

För hela föreningens utveckling är det först och främst angeläget att herrlaget etablerar sig i Allsvenskan. Detta ökar attraktionskraften avsevärt för publik, sponsorer, spelare och skickliga instruktörer. Med stärkt ekonomi som följd ges möjlighet att utveckla också den strategiskt viktiga och ungdomsverksamheten ytterligare.

För att stärka upp A-laget genomförde föreningen en generationsväxling inför och under 2005 med fem nya spelare. Förnyelsen har fortsatt med samma antal, varav tre stycken av allsvensk klass, inför seriestarten 2006. Under sommaren 2006 förstärktes truppen med ytterligare två meriterade spelare. De nya spelare Östers IF och Östers Support AB tittar på för framtiden är företrädesvis svenska spelare alternativt engelsktalande utländska spelare.

Huruvida ytterligare spelarförvärv erfordras för att vara en stabil allsvensk förening beror på hur nuvarande spelartrupp utvecklas de närmaste åren samt vilka spelarförsäljningar som sker på vägen. Det är dock föreningens förhoppning att Bolaget håller en kassa som möjliggör en snabb affär när behov uppstår.

I övrigt är föreningen och Bolaget överens om att i första hand förvärva yngre spelare, 16–25 år, med stor utvecklingspotential (både spelmässigt och kommersiellt) helst med meriter från pojk-, junior- och ungdomslandslag. För föreningen finns det dock inga absoluta åldersgränser. Det är just blandningen som ger laget slagkraft och kontinuitet.

Såväl värvade spelare som ”egna produkter” ska utvecklas inom Östers IF under flerårskontrakt (tre år är standard, men avvikelser kan finnas).

Vad är det som drar spelare till en viss förening?

Utan prioriteringsordning kan man lista följande faktorer:

• Möjlighet till speltid i startelvan och därmed få ”visa upp sig”.

• Möjlighet att utvecklas genom bra instruktörer och bra träningsmöjligheter.

• Möjlighet till en bra lön.

• Möjlighet till utbildning på gymnasie- och/eller universitetsnivå.

• Möjlighet till arbete.

• Bra boende.

Kan Öster erbjuda detta?

Ja, men för att bli riktigt attraktivt måste herrlaget spela i högsta serien. Förutsättningarna är mycket goda. Kombinationen två fotbollsgymnasier, Växjö universitet och Tipshallen är unikt i Sverige.