Utdelningspolitik
Styrelsen anser att utdelningspolitiken bör spegla bolagets långsiktiga resultatutveckling. Målet är att utdelningen ska medföra att bolaget utgör ett attraktivt investeringsalternativ. Förutsatt att bolaget har en tillfredsställande soliditet anser styrelsen att utdelningen bör utgöra 50 procent av resultat efter skatt.

Likviditet
Likviditeten i Östers Support AB får aldrig understiga aktiekapitalet. All likviditet i bolaget ska placeras på ett ur risksynpunkt säkert sätt och placeringen ska vara likvid.

Låneförbud
Östers Support AB äger ej rätt att uppta några lån eller sätta sig i skuld.

Försäkringar
Östers Support AB kommer att i möjligaste mån försäkra sig mot att vinstandelslånen ej återbetalas genom att försäkra enskilda spelare och därmed indirekt vinstandelslånen.