Information till aktieägarna

Till Aktieägarna i Östers Support AB, 556665-7788

Eftersom Östers Support AB:s ursprungliga syfte har tjänat ut när avtalet med Östers IF  upphör den 31/12 2021 fattades beslut på stämman i april 2021 om likvidation av bolaget helt i enlighet med det underlag som bifogades kallelsen.

Vi har nu mottagit besked från Bolagsverket att likvidationen är registrerad och att Advokat Jan Pyrell i Växjö är utsedd till Likvidator (Jan@pyrelladvokatbyra.se, 0705-978395). Han ersätter nu själv den, vid stämman valda styrelsen.

Undertecknade har dock lovat assistera honom med praktiska frågor som att succesivt justera aktieboken samt hålla kontakten med föreningen vid eventuella spelarförsäljningar. Vi ger honom även möjligheter att använda hemsidan (www.osterssupport.se) för information till aktieägarna ända tills likvidationen är fullt genomförd.

Antalet aktieägare fortsätter att minska då många överlåter sina poster till Föreningen. Ett sådan beslut brådskar inte men bör tas i god tid före årsskiftet om förlusten skall kunna användas i den privata självdeklarationen för 2021. Välkommen att kontakta likvidatorn eller undertecknade med frågor och med information om eventuella ändringar av era kontaktuppgifter.

 

Växjö 2021-07 -06

F d ordförande Östers Support AB
Curt Persson
0705744863
curt.w.persson@gmail.com

F d VD Östers Support AB
Mats Egeholm
0705-941617
mats.egeholm@gmail.com